Monday, 21 January 2013

Thông tin học phí cho các khóa học

Thông tin học phí cho các khóa học

STTKhóa Học Kế ToánHọc PhíSố Buổi Học
1Khóa đào tạo kế toán tổng hợp từ A-Z dành cho các bạn chưa kế toán4.000.000 vnd35-40 buổi
2Khóa đào tạo kế toán tổng hợp từ A-Z dành cho các bạn đã về kế toán3.000.000 vnd25-30 buổi
3Khóa Kế Toán Thuế800.000 vnd10 buổi
4Khóa Kế Toán làm Trên Excel1.200.000 vnd10 -12 buổi
5Khóa Kế Toán máy trên Phần Mềm FAST, MISA1.000.000 vnd10 buổi
6Khóa Kế Toán Thương mại1.200.000 vnd10 -12 buổi
7Khóa Kế Toán Sản Xuất1.500.000 vnd15 buổi
8Khóa Kế Toán Xây Lắp1.800.000 vnd18 buổi
9Khóa Kỹ Năng Quyết Toán Thuế800.000 vnd2 buổi
10Dạy word – Excel cơ bản dành cho những người chưa biết về tin học600.000 vnd7 - 10 buổi